Welcome to Comuna Malusteni, judetul Vaslui   Apasa pentru a asculta! Welcome to Comuna Malusteni, judetul Vaslui Powered By GSpeech
Ultima modificare: 16 July 2024.

Ultimele documente adaugate

Comunicat

Având in vedere intrarea in vigoare a Legii nr. 192/19.07.2018 pentru modificarea și completarea  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, art. I din această lege prevede la punctul 3 introducerea in conținutul Legii 416/2001 a două noi articole...citeste intreg comunicatul

alegeri

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

Secretar General:

Blănaru Maria -Elena
Data şi locul naşterii:
Studii:

Secretarul
Fiecare comună, oraş sau subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

 • Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul nu poate fi soţ, soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul, viceprimarul, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
 • Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii.
 • Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale
  • avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local.
  • participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local.
  • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect.
  • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului.
  • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor în condiţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat , comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul verbal al şedintelor de consiliu local şi redacteaza hotărârile consiliului local;
  • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
  • asigură aducerea la cunoştinta publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ.
  • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii.
  • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiiior cu actele originale, în condiţiile legii.
Scroll to top
Apasa pentru a asculta! Powered By GSpeech